คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาด้านการบริหารยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
sarot.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและให้บริการห้องประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
sa.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1111111111111112.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1111111111.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
050666666666666.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1502560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19012560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่อง x-ray ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เอ็มเอ สำหรับถ่ายทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
x-rayyyy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเช่าอินเตอร์เนต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Internet (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญาณฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2109255999.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย