คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องบริหารกล้ามเนื้อตา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p210558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p120258.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p130158-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
x-ray18_08_57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p040857.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Bad.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศราคากลางเครื่องตรวจการได้ยิน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
AEO10_7_57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p210557_center.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
p210557_center.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
computer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
monitor.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย